Tagdog-breeds
Read 42 times
Tismon
2021-11-11, 19:36

Dog breeds (SKK)

Just like any country, Sweden has their own way of categorizing dogs into groups. SKK or Svenska Kennel Klubben (Swedish Kennel Club) is the standard in Sweden.

In Sweden we have 10 different groups of dogs:

 • Grupp 1: Vall-, boskaps- och herdehundar
  (Herd- cattle- and Shepherd- dogs)
 • Grupp: 2: Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar
  (Schnauzer and pinscher, bull- and mountain dogs, and senner dogs)
 • Grupp 3: Terrier
 • Grupp 4: Taxar (dachshunds)
 • Grupp 5: Spetsar och raser av urhundstyp
  (Spitz- and ancient breeds of dogs)
 • Grupp 6: Drivande hundar samt sök- och spårhundar
  (Hunting dogs and search- and tracking dogs)
 • Grupp 7: Stående fågelhundar
  (Pointing hunting dogs)
 • Grupp 8: Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
  ( Flushing dogs, retrieving dogs and water dogs)
 • Grupp 9: Sällskapshundar
  (Companion dogs)
 • Grupp 10: Vinthundar
  (Sighthounds)

If you want to view the complete list of dogs, go to: https://www.skk.se/hundraser/


Correlation does not equal causation.

Host of Dogs and Art Savvity

Här hittar du alla hundraser som finns i Sverige och är registrerade i Svenska Kennelklubben. Läs mer om hundrasernas utseende, karaktärsdrag m.m.
 • Edited by Tismon 2022-04-23, 21:12
Scroll to top